Älvängen Lågstadieskola

Västra Götaland, Ale kommun


Vi levererade brandgardin för att monteras mellan två olika kylaggregat I kylrummet. Leveransen var på 1 styck FireScreen Radiation Brandgardin EW 60 (R2) och kunden gjorde egen installation vi levererade bara produkten.

Kund: Skanska Bygg Sverige AB

Ring oss på 031-87 41 00 eller skriv ett mail Kontakta oss nu!