Produktunderhåll

En optimal fungerande produkt är betryggande och viktig för verksamheten


Vi erbjuder våra kunder serviceavtal efter varje installation på alla våra produkter. Det är viktigt att vart tredje månad testa funktionalitet på produkterna och göra brandtester. Produkterna skall underhållas minst en gång per år.

Vi har underlag, instruktioner och produktblad för att underlätta för våra kunder och självklart är vi alltid tillgängliga 24 timmar om dygnet om det skulle behövas. Hör med oss så skriver vi ett serviceavtal som passar Er verksamhet.

Ring oss på 031-87 41 00 eller skriv ett mail Kontakta oss nu!