Vision


Vår vision för framtiden och utveckling är:

Vår Vision är att kunna erbjuda våra kunder det bästa produkterna och tjänster att inom 5 år utveckla SDT Group till att vara en av dem ledande företagen inom brandskydd, projektering och säkerhetslösningar. Öka vår omsättning till 30 miljoner kronor/år, bygga ett expertteam med hög kompetens och vara den sammanhållande länken mellan tillverkarna och kunden. Att jobba, bygga och säkerställa relationen med våra leverantörer inom vårt produktområde både nationellt och internationellt vilket möjliggör för oss att erbjuda våra kunder möjliga bästa produkt och service.

Kort företagspresentation M&C Firescreen Philosophy
Ring oss på 031-87 41 00 eller skriv ett mail Kontakta oss nu!